Comunicat de presă

Data: 28.08.2019

Provocarea SMART LIFE SRL: un stil de viață activ, cu sprijin POR

SC SMART LIFE SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „Provocarea SMART LIFE SRL: un stil de viață activ, cu sprijin POR”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii” Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general – Dezvoltarea unei noi activități în cadrul SC SMART LIFE SRL, respectiv domeniul sportiv, al centrelor de fitness.

Consultanța în managementul proiectului a fost asigurată de catre SC MUNDI BUSINESS CONSULT SRL, iar publicitatea și informarea în cadrul proiectului de catre SC BON SERV SRL.

Ca urmare a implementarii proiectului, finanțat cu sprjin POR, SC SMART LIFE SRL a creat un nucleu tehnologic performant, durabil și incluziv în sfera fitness-ului, prin achiziția a 66 echipamente de fitness de ultimă generație (MENS MENTIS HUNGARY Kft), mobilier și saună (S.C. ONY MOBTECH SRL), un sistem panouri fotovoltaice (SC ELECTRIC RPG SOLAR KDM SRL), un sistem de control și contorizare acces (SC TUCOV PRO-SERVICE SRL) și asigurarea resursei umane necesare desfășurării noii activități, prin crearea a 5 noi locuri de muncă. Abordarea incluzivă generală a societății a fost reiterată prin faptul că unul dintre aceste posturi a fost ocupat de catre o persoana care provine din categorii defavorizate.

Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. Totodata îndeplinirea indicatorilor și atingerea rezultatelor au avut un impact social și economic prin: introducerea în fluxul producției a unor echipamente noi de fitness, creșterea competitivității firmei prin asigurarea unei baze materiale moderne, ceea ce determină creșterea calității și diversității produselor oferite, o creștere a perfomanțelor financiare și consolidarea poziției pe piața de profil din județul Suceava și regional a firmei SMART LIFE SRL. De asemenea, proiectul a avut un impact social direct pentru persoanele care au fost angajate pe locurile de muncă nou create.

Reușind sa atinga indicatorii propuși în proiectul de finanțare, promovând acțiunea acestuia în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală POR, SC SMART LIFE SRL anunță, după o perioadă de aproximativ 14 luni de zile de la demarare, finalizarea implementarii proiectului propus spre finanțare.

Proiectul (cod SMIS 112048) a avut o valoare totală de 1.292.090,10 din care 1.085.790,00 Lei valoare eligibilă, acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (738.337,19 Lei) si bugetul național (130.294,81 Lei), și a fost implementat pâmă la data de 31.08.2019, la punctul de lucru al societatii Str. Sucevei nr. 95 B, mun. Falticeni, jud. Suceava.

Data emiterii: 28.08.2019
Data de incepere a proiectului: 01.03.2017
Data de finalizare a proiectului: 31.08.2019

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

SC SMART LIFE SRL

Ciprian Văleanu – Administrator

0752.126.772

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.